نمایشگاه پوستر نقطه ته خط  [گروه مطالب]
کاغذهای خط خطی  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر کاغذهای خط خطی  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوسترهای دانشجویان گرافیک دانشکده هنرسمنان  [گروه مطالب]
نقد و بررسی و اختتامیه نمایشگاه پیله  [گروه مطالب]
دوره ی تابستانی تایپوگرافی با محمد اردلانی  [گروه مطالب]
کارگاه طراحی پوستر آرش تنهایی  [گروه مطالب]