فراخوان پوستر تویاما؛ ژاپن ۲۰۱۲  [گروه مطالب]
جشنواره پوستر فرهنگ ترافیک  [گروه مطالب]
مرگ با لبخند!  [گروه مطالب]
فراخوان مسابقه پوستر روز تایپوگرافی هندوستان  [گروه مطالب]
فراخوان پوستر، عکس و کاریکاتور  [گروه مطالب]
فراخوان پوسترهای اجتماعی ۲۰۱۲  [گروه مطالب]
فینالیست های فراخوان پوستر مرگ با لبخند  [گروه مطالب]
فراخوان مسابقه پوستر تئاتر  [گروه مطالب]
پوسترهای برگزیده تئاتر با وسواس انتخاب می شوند  [گروه مطالب]
هیروز 2012  [گروه مطالب]
اعلام اسامی هنرمندان برگزیده  [گروه مطالب]
مسابقه‌ی طراحی پوستر  [گروه مطالب]
تلافی به جای تعالی!  [گروه مطالب]
جشنواره پوستر فرهنگ ترافیک  [گروه مطالب]
جشنواره هنرهای تجسمی درخت نوروز  [گروه مطالب]
فراخوان طراحی پوستر  [گروه مطالب]
اسامی برگزیدگان جشنواره پوستر فرهنگ ترافیک  [گروه مطالب]
فراخوان پوستر سیزدهمین جشنواره بین المللی رادیو  [گروه مطالب]
اسامی پذیرفته شدگان در بخش پوستر  [گروه مطالب]
راه یافتگان به مسابقه طراحی پوستر روزجهانی گرافیک  [گروه مطالب]
سومین جشنواره آخرین منجی  [گروه مطالب]
اختتامیه جایزه جهانی بیداری  [گروه مطالب]
طراح گرافیک ایرانی برنده مدال برنز  [گروه مطالب]
راه یافتگان به فراخوان پوستر دانمارک‎  [گروه مطالب]