فراخوان طراحی نشانه نوشته پیامبر اکرم (ص)  [گروه مطالب]
فراخوان طراحی نشانه برای سریال «شاهگوش»  [گروه مطالب]
هنرمندان راه یافته به فراخوان نمایشگاه گروهی طراحی نشانه  [گروه مطالب]
فراخوان نخستین جشنواره بین‌المللی نشانه نوشته پیامبراکرم (ص)  [گروه مطالب]
نمایشگاه گروهی طراحی نشانه ساینا  [گروه مطالب]
گزارش تصویری نمایشگاه طراحی نشانه ساینا‎  [گروه مطالب]