دومین دوره کانسپت انیمیشن با عنوان Katsu  [گروه مطالب]
دومین دوره کانسپت Game با عنوان FORTIS  [گروه مطالب]