نمایشگاه پوستر و نشست تخصصی در اصفهان  [گروه مطالب]
گردهمایی روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]
از هنر در روستا تا موزه جهان نما  [گروه مطالب]
راه یافتگان به مسابقه طراحی پوستر روزجهانی گرافیک  [گروه مطالب]
روز جهانی گرافیک در شیراز  [گروه مطالب]
فراخوان اولین نمایشگاه سالانه طراحان گرافیک  [گروه مطالب]