نشست ویژه طراحی گرافیک مذهبی با حضور محمد اردلانی  [گروه مطالب]
نمایشگاه پوستر «پوستر عالی»  [گروه مطالب]