آغاز کارگاه‌های گرافیک و تصویرسازی طرح پیشواز از بهار  [گروه مطالب]