هنر تبلیغات؛ رویداد ویژه تصویر سال  [گروه مطالب]
هشتمین تصویر سال در خانه هنرمندان  [گروه مطالب]
گزارش تصویری اختتامیه هشتمین جشن تصویر سال  [گروه مطالب]