نخستین جایزه جهانی بیداری  [گروه مطالب]
اسامی پذیرفته شدگان در بخش پوستر  [گروه مطالب]
نمایشگاه آثار هنرمندان 59 کشور جهان  [گروه مطالب]
اختتامیه جایزه جهانی بیداری  [گروه مطالب]