در باب آفرینش  [گروه مطالب]
ورکشاپ تخصصی طراحی پوسترهای خلاق  [گروه مطالب]
گزارش نشست نود و سوم گپ گرافیک تبریز  [گروه مطالب]