پایان جشنواره پوستر کرمانشاه  [گروه مطالب]
راه‌یابی ۱۲۰ اثر به دهمین جشنواره بسم‌الله  [گروه مطالب]
رونمایی از کتاب استاد ایرج انواری  [گروه مطالب]