افزایش جوایز و تعداد برندگان  [گروه مطالب]
مسابقه طراحی با جوایز وی‍ژه  [گروه مطالب]
مسابقه طراحی برند و شخصیت  [گروه مطالب]
در نمایشگاه بین المللی سرگرمی های کودک و نوجوان  [گروه مطالب]
اعلام اسامی هنرمندان برگزیده  [گروه مطالب]
نشانه منتخب شرکت بازی مثبت ایران  [گروه مطالب]