نمایشگاه پوسترهای اونیش امین‌ اللهی در ترکیه  [گروه مطالب]
نمایشگاه بین المللی پوستر روز جهانی گرافیک  [گروه مطالب]