جدایی نادر از سیمین  [گروه مطالب]
جدایی نادر از سیمین برنده بهترین فیلم خارجی شد  [گروه مطالب]
جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان اسکار 2012 را از آن خود کرد  [گروه مطالب]