تاپستری های استاد حمید شریفیان
گروه: آثار حجمی     تاریخ ایجاد: 16 تیر 1390
بازدید از گالری: 119 بار


تاپستری های استاد حمید شریفیان

احمد رضا دالوند در رابطه با استاد حمید شریفیان و آثارش اینچنین می گوید: چرخش و پیچش و نرمش و گردش خطوط و الیاف نخی یا پارچه‌ای مشاهده شده در آثار «تاپستری» حمید شریفیان نمونه‌های شایسته‌ای از آثار یک هنرمند خلاق می باشد که این آثار بهترین سفیر هنری و نماینده فرهنگی سرزمینی به حساب می‌آیند که نام آن با قالی و گبه و گلیم‌اش در جهان شهره است.
کاربر گرامی ؛ با امتیاز دهی به آثار، گرافیک نت را در پالایش آثار برتر یاری نمائید.


 1
1
۰
۰
۰
۰
محبوب


 2
2
۰
۰
۰
۰
محبوب


 3
3
۰
۰
۰
۰
محبوب


 4
4
۱
۰
۰
۰
محبوب


 5
5
۱
۰
۰
۰
محبوب


 6
6
۱
۰
۰
۰
محبوب


 7
7
۰
۰
۰
۰
محبوب


 8
8
۱
۰
۰
۰
محبوب


 9
9
۱
۰
۰
۰
محبوب


 10
10
۲
۰
۰
۰
محبوب


 11
11
۰
۰
۰
۰
محبوب


 12
12
۱
۰
۰
۰
محبوب


 13
13
۱
۰
۰
۰
محبوب


 14
14
۱
۰
۰
۰
محبوب


 15
15
۱
۰
۰
۰
محبوب


 مقاله کامل احمدرضا دالوند در تهران امروز
مقاله کامل احمدرضا دالوند در تهران امروز
۰
۰
۰
۰
محبوب


گالری های تصادفی


آخرین گالری ها