جایزه: سه طرح برگزیده به وب‌ سایت‌های داینامیک (وب‌سایت‌ هایی که به راحتی و بدون نیاز به دانش فنی بروز می‌شوند) تبدیل و به طراحان آن هدیه خواهد شد.

طرح‌ های دستی و چهره‌ های گرافیکی نیز پذیرفته می‌شود.

طرح‌ های خود را تا لحظه آغاز سال 1391 به نارمند ارسال کنید.
festival@narmand.com

طرح‌ وب‌ سایت‌ تان را در یک فایل پی دی اف را ارسال کنید.
طرح‌ ها می‌تواند شامل صفحه‌ نخست وب‌سایت‌، صفحه گالری آثار و صفحه تماس و ... باشد.
خواهشمندیم اطلاعات تماس خود را هم برای ما بفرستید.

هفتم فروردین طرح‌ های برگزیده معرفی خواهند شد و تا پایان فروردین وب‌ سایت‌ های داینامیک خود را تحویل خواهند گرفت.

داوری بر اساس این معیارها خواهد بود.
استفاده خلاقانه از چهره در طراحی گرافیک وب‌ سایت.
دسترسی راحت بازدید کننده به مطالب وب‌ سایت.
سبک بودن حجم وب‌ سایت.
با توجه به تخصصی بودن موضوع وب، تیم فنی و طراحی نارمند آثار را داوری خواهند کرد.
این بند از معیارهای داوری حذف شد: میزان رفاقت با نارمند!