برگزارکنندگان این رویداد اعلام می دارند که با تکیه براعتبار هفده ساله این رویداد در جهت حمایت از ارزش های سنتی مورد احترام از سوی جامعه بین المللی طراحی گرافیک کوشیده و در عین حال نوآوری را که خصوصیت بارز گرافیک امروز دنیا است بازتاب می دهند.
سه سالانه پوستر ترناوا در سال ۲۰۰۹ با معرفی یک بخش جدید که طراحی سایت های اینترنتی می باشد، امکانات انتشار اطلاعات را در دو فضای عمومی و بصری مورد استفاده قرار می دهد. با افزوده شدن این بخش به سه سالانه، ویژگی ها و قابلیت های روشن تر گشته و همچنین مواجهه این دو مدیوم، خصوصیات رایج هر یک و نیز مناسبات مشترکشان را روشن می سازد.
در فهرست افراد حاضر در این دوسالانه، نام 16 طراح ایرانی نیز وجود دارد که عبارتند از مسعود آقایی، مهدی روشنایی، محمد جمشیدی، پیمان پورحسین، حسین عبدالمحمدزاده، آریا کسایی، شهرزاد چنگلوایی، هما دلورای، ایمان راد، فرهاد فزونی، امین فرحمندزاد، مهدی سعیدی، بهراد جوانبخت، مهدی مهدیان، وحید عرفانیان و حسین یزدی.
برای دسترسی به وب سایت این سه سالانه www.gjk.sk/domain/gjk/files/trienale-html/index.html کلیک کنید.