با توجه به اینکه آثار انتخاب شده جهت داوری و تعیین نفرات برتر اکثرا توسط هنرمندان تهرانی ارائه شده بود و اینکه کثرت هنرمندان تهرانی شرکت کننده در فراخوان طراحی پوستر یک سالگی هفت رنگ بیش از هنرمندان شهرستانی بود و این شانس انتخاب مرکزنشینان را بالاتر می برد، پس از بررسی دوباره آثار توسط هیئت داوران به جهت حمایت از هنرمندان شهرستانی و یاران همیشگی هفت رنگ یک نفر از میان این هنرمندان انتخاب و از وی تقدیر بعمل خواهد آمد.
هیئت داوران خانم فیروزه جمعه پور از استان خراسان، شهرستان تربت حیدریه را شایسته این تقدیر دانسته و هدیه ای به رسم یادبود و لوح سپاس برای ایشان در نظر گرفتند، همچنین از تمامی هنرمندان شهرستانی شرکت کننده در این فراخوان تشکر و برای یکایک آنان آرزوی موفقیت داریم.
از نفر برگزیده تقاضا داریم جهت ارسال هدیه آدرس دقیق پستی به همراه کدپستی محل سکونت خود را به نشانی haftrangnes@gmail.com برای ما ارسال نمایند.