ریکو لینز از برزیل،پاسکال زغبی از لبنان،علی سیلان از ترکیه ،محمد خزایی و علیرضا معزی از ایران قرار است آثار ششمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء الحسنی را داوری کنند.
 گفتنی است:شرکت در نمایشگاه و ارسال آثار تنها از طریق ثبت نام آنلاین در سایت تودی پوسترز و بصورت الکترونیکی انجام می‌شود و پایان مهلت آن روز دوشنبه 31 خرداد ماه است.
تاکنون طراحانی از 28 کشور مرحله اول ثبت نام را برای ارسال آثار انجام داده‌اند که 10 کشور اول به ترتیب حجم شرکت کنندگان آن می‌توان از ایران ،چین ،آمریکا ،ترکیه ،آلمان ،عربستان سعودی ،اندونزی ،لبنان ،انگلیس و فرانسه نام برد.