با توجه نزدیک شدن پایان مهلت ارسال آثار (31 تیر) به فراخوان پوستر یک سالگی هفت رنگ، طی توافقات انجام شده میان مسئولین روزنامه اینترنتی گرافیک ایران و دست اندرکاران آموزشگاه هنرهای تجسمی ایده، جشن یک سالگی و نمایشگاه آثار منتخب در آموزشگاه ایده برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری جشن و مراسم اهداء هدایا
و همچنین نمایشگاه آثار منتخب روز پنجشنبه 14 مرداد ماه می باشد. 
از هنرمندان و اعضاء محترم و همچنین دانشجویان و علاقمندان تقاضا داریم بدلیل تمدید نشدن مهلت ارسال آثار، پوسترهای خود را تا پایان روز 31 تیر ماه به پست الکترونیک haftrangnews@gmail.com ارسال نمایند.