گرافیک نت؛ به همین منظور، 8 نشست آزاد برای آشنایی با کارگاه ها و دوره های « تابستان ویژه » در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (12 و 13 تیرماه) از ساعت 16 تا 20 به شرح برگزار می شود:

نشست های آزاد « یک تابستان ویژه »

چهارشنبه 12 تیر     

_ خلاقیت در طراحی پوستر                                                               

مجید کاشانی/ ساعت: 17:30-16:30

_ آهنگ حروف فارسی                                                                     

مهدی سعیدی/ ساعت: 18:30-17:30

_ تایپوگرافی فارسی                                                                        

محمدرضا عبدالعلی/ ساعت: 19:30-18:30

_ پیکتوگرافی «نوشتن با تصویر»                                                        

پیمان پورحسین/ ساعت: 20:30-19:30

 

پنج‏شنبه 13 تیر

_ کینتیک تایپوگرافی                                                                      

عمار عیسی ‏پور/ ساعت: 17-16

_ عنوان‏بندی فیلم و سریال                                                               

عمار عیسی ‏پور/ ساعت: 18-17

_ خلق تصاویر فراواقعی (Photo Manipulation)                                

حمید دانشفر/ ساعت: 19-18

_ دغدغه‏ های تصویرگر حرفه‏ای                                                           

مرتضی زاهدی/ ساعت: 20-19

کلاس ها و کارگاه های آموزشی مستقل « یک تابستان ویژه »

شنبه ‏ها:

نرم افزار Photoshop پایه                                                    

9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19

نرم افزار Illustrator‏پایه                                                     

 9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

 

یکشنبه‏ ها:

دوره ‏ی عنوان‏ بندی فیلم و سریال                                           

20جلسه_‏4ساعته/ عمار عیسی‏ پور/ ساعت 11تا 15

دغدغه‏ های تصویرگر حرفه‏ ای                                                  

9جلسه_‏3‏ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت 15تا 18

دوره‏ ی‏6 ماهه‏ی ‏Motion Graphics                                

20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی‏پور/ ساعت 16 تا 20:30

دوره‏ ی 6 ماهه‏ ی کارتون و کاریکاتور مطبوعات                          

 32جلسه_‏94‏ساعت/ کیارش زندی/ ساعت 18تا 21

 

دوشنبه ‏ها:

Photo Manipulation ( خلق تصاویر فراواقعی)                    

 18جلسه_3ساعته/ حمید دانشفر/ ساعت 16 تا 19

نرم افزار Illustratorپیشرفته                                              

9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

 

سه‏ شنبه ‏ها:

دوره ‏ی عنوان ‏بندی فیلم و سریال                                           

 20جلسه_‏4ساعته/ عمار عیسی ‏پور/ ساعت 11تا 15

دوره‏ ی ‏6 ماهه‏ی ‏Motion Graphics                                

 20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی ‏پور/ ساعت 16 تا 20:30

کمپین تبلیغاتی »طراحی، برنامه‏ ریزی، خلق و اجرا«                   

 10جلسه_‏4ساعته/ امراله فرهادی-شهرام سیف ‏هاشمی/ ساعت 17 تا 21

 

چهارشنبه ‏ها:

کارگا‏ه خلاقیت در طراحی پوستر 1                                    

9جلسه_‏3ساعته/ مجید کاشانی/ ساعت 17 تا 20

پیکتوگرافی «نوشتن با تصویر»                                              

10جلسه-2ساعته/ پیمان پورحسین/ ساعت: 17 تا 15

نرم افزار Photoshop‏ پیشرفته                                             

 9جلسه_‏2ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19

طراحی گرافیک وب                                                            

 10جلسه- 2ساعته/ حمید شوارعان/ ساعت 19 تا 21

 

پنج‏شنبه‏ ها:

نرم افزار After Effect                                                      

 10جلسه_2‏ساعته/ مرتضی مشهودی/ ساعت 8 تا ‏10

کارگاه طراحی قلم فارسی                                                    

 10جلسه_2‏ساعته/ دامون خانجانزاده/ ساعت 9 تا 11

تایپوگرافی فارسی 1                                                             

 9‏جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 9 تا 12

تایپوگرافی فارسی 2                                                             

 9‏جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 12 تا 15

نرم افزار Indesign‏                                                             

9جلسه_‏3ساعته/ احسان رضوانی/ ساعت 10 تا 13

طراحی گرافیک معاصر جهان                                                

10‏جلسه- 2ساعته/ آریا کسایی/ساعت 13 تا 15

(سبک ‏ها، جنبش ‏ها، مکاتب و طراحان گرافیک جهان)           

چاپ و دانش پیش از چاپ                                                   

 10جلسه_‏2‏ساعته/ محمد صحرادی/ ساعت 15 تا 17

آهنگ حروف فارسی                                                           

10جلسه_‏2ساعته/ مهدی سعیدی/ ساعت 15 تا 17

کینتیک تایپوگرافی                                                          

  14جلسه -2ساعته/ عمار عیسی ‏پور/ ساعت:20 تا 17

دوره ‏ی 6 ماهه‏ ی کارتون و کاریکاتور مطبوعات                           

 32جلسه_‏94‏ساعت/ کیارش زندی/ ساعت 18 تا 21

 

جمعه‏ ها:

دوره ‏ی 6 ماهه ‏ی طنزپردازی مطبوعات                                    

 60ساعت -23جلسه/ کیارش زندی/ ساعت 10 تا 14

نشانی مدرسه ویژه: تهران، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، خیابان سوم، ضلع جنوب غربی میدان، پلاک 5

تلفن: 5-88733674

www.vijecorp.com

info@vijecorp.com

vsvc@vijecorp.com