گرافیک نت؛ قبل از برگزاری کارگاه، آثار از طریق فراخوان برای بازبینی و داوری به دبیرخانه فرستاده شدند که با توجه به محدودیت اعلام شده برای چاپ آثار نهایی، از میان آثار رسیده، 12 نفر برای شرکت در کارگاه انتخاب شدند.

کارگاه در دو روز 12 و 13 مرداد در خانه هنرمندان ایران برپا شد.

  استاد کارگاه عملی آقای اونیش امین الهی در ابتدای روز اول ضمن متذکر شدن ویژگیهای آثار شهری و نحوه ارتباط این آثار با مخاطب، نکات اولیه واصولی را به اعضای کارگاه انتقال دادند و سپس نمونه های متنوع از آثار گرافیک شهری را نمایش دادند.

پس از آن ضمن مرور آثار جشنواره امسال ونمونه های مشابه که دو سال پیش برگزار شده بود، ویژگیهای اثار مرتبط با ماه مبارک رمضان را برشمردند.سپس با مشارکت اعضای کارگاه، فهرستی از نشانه ها ونمادهای مرتبط با مضامین ماه رمضان را بررسی کردند.

پس از این مرحله، شرکت کنندگان در گروههای 4 نفره به تبادل ایده ها و نظرات خود پرداختند به طوری که در پایان روز اول کارگاه بیشتر افراد به ایده های خود دست یافته بودند و اجرای آن را به روز دوم کارگاه موکول کردند. در روز دوم کارگاه نیز شرکت کنندگان به اجرای ایده ها و طرحهای مورد نظر خود پرداختند که در تمام مراحل استاد کارگاه به راهنمایی و تصحیح کار آنها می پرداخت به طوری که در پایان روز دوم بیشتر آثار تا مرحله نهایی پیش رفتند.

برای دست یابی به کیفیت اجرای بهتر آثار، مقرر شد کلیه شرکت کننندگان فایل آثار خود را تا پایان وقت 14 مرداد 91 تحویل دبیرخانه جشنواره شهر آسمان دهند.در زمان مقرر تعداد 29 اثر از 12 نفر برای ارائه به سازمان زیباسازی واکران در مناسبتهای مرتبط ماه مبارک رمضان به معاونت فرهنگی سازمان تحویل گردید که آثار در هفته آخر ماه مبارک رمضان به صورت گسترده در سطح شهر تهران اکران شد.

برای مشاهده گزارش تصویری این رویداد اینجـــــا را کلیک کنید.