نمایشگاه خلوت پوستر های عاشورایی هفته آینده در موزه هنر های معاصر اصفهان به کار خود پایان خواهد داد.
این نمایشگاه که به انتخاب محمد اردلانی و با هدف بررسی نشانه های عاشورایی در آثار طراحان گرافیک معاصر ایران در حال برگزاری است، در بر دارنده ی 72 اثر از طراحان گرافیک شاخصی چون استاد ابراهیم حقیقی، مصطفی اسدالهی، مسعود سپهر، رضا عابدینی، مسعود نجابتی، علی وزیریان، سید حسن موسی زاده، مهدی سعیدی، آرش تنهایی، مجید کاشانی، اونیش امین الهی و بسیاری دیگر از طراحان نام آشنای گرافیک معاصر ایران است.