گرافیک نت؛ دراین کارگاه آزاد تصویرسازی که با هدایت و سرپرستی «مرتضی زاهدی» روز یکشنبه 27 بهمن 92 از ساعت 17 تا 20 در مدرسه‏ ی ویژه برگزار شد، 39 هنرجوی علاقمند شرکت کردند.

همانطور که در فراخوان اعلام شده بود، یکی از اهداف برگزاری این کارگاه، فراهم ساختن زمینه ای برای کشف پتانسیلهای موجود و رده بندی و آماده سازی آنها و سمت و سو دادنشان برای ورود به مباحث تخصصی‏تر در رشته‏ی تصویرگری است. نکته‏ ی دیگر اینکه، در این کارگاه سعی شد هنرجویان علاقه مند، بیشتر با مفهوم "ایماژ" و اهمیتش در فرآیند ساخت و پرداخت تصویری خلاقانه مستقل از جهان وابسته به ادبیات و دلالتهای مفهومی و روایی آشنا گردند که منتج به نمونه های قابل توجهی نیز گشت. علاوه بر این در این کارگاه با مجال کوتاهی که داشتیم توانستیم هنرآموزان را با مفهوم کلی تصویرسازی و قابلیت هایش  از نظر بصری و تصویرگری و عملکردهای آن از نظر مفهومی آشنا سازیم.

گزارش تصویری این کارگاه را در اینجا ببینید.