گرافیک نت؛ همزمان با افتتاحیه نمایشگاه طراحی نشانه ساینا در روز پنج شنبه 21 آذر طی مراسمی سه نفر برگزیده بدین شرح معرفی گردید:

1- نفر اول ابوذر محمدی از تهران برنده تندیس نمایشگاه و لوح افتخار

2- نفر دوم علی قریشی از تهران برنده لوح تقدیر

3- نفر سوم علی زیبایی از اصفهان برنده لوح تقدیر