محمود شالویی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیر موزه هنرهای معاصر تهران و رئیس شورای سیاستگذاری دوسالانه ها گفت: کتاب آثار این دوسالانه که از 27 مهرماه گذشته فعالیت خود را در موزه هنرهای معاصر آغاز کرده بود و تا 27 آبان نیز نمایش آثارش در موزه هنرهای معاصر تهران ادامه داشت، چند روز پیش آماده و روانه بازار شد.
وی در ادامه به چاپ کتاب نهمین دوسالانه کاریکاتور در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: طبق وعده ای که قبلا" داده شده بود کتاب این دوسالانه مهم نیز تا آینده ای نزدیک چاپ خواهد شد و رونمایی می شود.
شالویی بیان کرد: قرار بود چند روز پیش این کتاب نیز چاپ گردد ولی به خاطر طولانی شدن زمان داوری ها، چاپ این کتاب کمی به تعویق افتاد ولی هم اکنون کتاب دوسالانه نهم کاریکاتور تهران در حال آماده سازی است.