گرافیک نت؛ هنر خوشنویسی میراث فرهنگی مشترک تمام کشورهایی است که ما امروزه آنها را با نام کشورهای اسلامی می شناسیم و با حروف الفبا می نویسند. خوشنویسی در ایران بیش از کشورهای دیگر دچار تحول، تطور و دگرگونی بوده است تا جایی که سه خط نستعلیق، تعلیق و شکسته از خطوط انحصاری و ابداعات قوم ایرانی است .از این سه خط، خط نستعلیق و در بین دیگر کشورها آشناتر و به نام خط فارسی نیز معروف است. اکثر خوشنویسان جهان اسلام از آن استفاده کرده اند ودرآثارخویش با قلم های ریز و درشت آن را می نویسند.

خطوطی که امروزه به نام خطوط اسلامی شهرت دارند، دارای ظرفیت های ناشناخته فراوانی هستند که هر ازچند گاه، بخشی از این زیبایی ها توسط هنرمندانی خلاق کشف و رونمایی می شود .این خطوط به دلیل قابلیت دفرماسیون و انعطاف پذیری خاص ،هر دم به شکل، رنگ، طرح و ترکیبی دلربایی های جدیدی را از خود نشان می دهند. از قرن ها قبل این خطوط توانسته اند در بناها و متناسب با فضا، مکان و مصالح ساختمانی خود را هماهنگ کنند. یکبار به شکل آجر کاری های دل انگیز معلقی، باردیگر با خطوط گرافیکی کوفی، دیگر بار بهصورت خطوط زیبا و درهم تنید ی ثلث و محقق و گاه به شیرینی و ظرافت و استحکام نستعلیق و ... نه تنها به هنر ایران، بلکه به هنر اسلام غنا بخشیده اند. قابلیت پیچش و انعطاف این خطوط زیبا توانسته است گاهی به شکل گل ها و حیوانات مانند اسب، شیر، پرنده و از همه معروف تر مرغ بسم الله در آید. این قابلیت ویژه ،نقطه ی قوت خطوط اسلامی است. خطوط چینی، ژاپنی و کره ای دارای قابلیت های خاصی هستند که موضوع بحث ما نیستند.

در دوره ی اخیر نیز هنرمندانی سعی داشته اند خطوط دیگری رااز این خطوط استخراج کنند. یکی از این هنرمندان که همیشه سعی داشته آثار متفاوتی را به وجود آورد ،هنرمند گرامی آقای آریامنش است. ایشان نیز خطوطی ابداع کرده که دارای قاعده ای نیز هست و کاربردهای متنوعی نیز برای این خطوط تعریف شده که نمونه های چاپ بر روی لباس از جمله ی آنهاست. آقای آریامنش همچنین سالهاست که در زمینه ی نقاشی خط فعال است. آثار متفاوت ایشان در این زمینه که در نگارخانه های مختلفی به نمایش گذاشته شده، نمونه ای است از تلاش بی وقفه ی این هنرمند .ضمن آرزوی توفیق برای این هنرمند پر تلاش، امیدوارم آثار ارائه شده در این کتاب مورد استقبال بینندگان وخوانندگان قرار گیرد .
علی شیرازی -1388