تمرین هایی در طراحی و ساخت کتاب
سرپرست دوره : کیانوش غریب پور
شورای طرح و برنامه : ابراهیم حقیقی - امراله فرهادی - کیانوش غریب پور و مجید عباسی.
با حضور سرشناس ترین طراحان گرافیک کتاب، ناشران پیشرو در کتاب سازی، کارشناسان نشر و پژوهشگران تاریخ طراحی گرافیک.
این دوره‌ی شش ماهه در دو ترم فصلی (تابستان و پاییز 93)، در 120 ساعت آموزشی شامل کلاس‌های نظری و کلاس‌های کارگاهی است.
علاوه بر این چهار کارگاه عملی یک روزه (با چهار طراح گرافیک حرفه‌ای و صاحب سبک در طراحی کتاب)، یک میزگرد یک روزه (با حضور صاحب نظران و مدیران نشر) و پروژه‌ی عملی کامل با عنوان « من یک کتاب می سازم» پایان بخش این دوره در ترم دوم خواهد بود که به وسیله‌ی شورای استادان و داوران مهمان داوری خواهد شد.
با توجه به محدودیت پذیرش، ورود به این دوره پس از مصاحبه حضوری و ارزیابی شورای طرح و برنامه امکان پذیر خواهد بود.
نشست آزاد: پنج شنبه 26 تیر - ساعت 7 عصر

www.vijeschool.com
info@vijeschool.com
vsvc@vijecorp.com
تلفن : 5-88733674