این نمایشگاه به نمایش آثار یاشار صمیمی مفخم در زمینه نوعی نقاش خط اختصاص دارد.
مدیر گالری 66 در یادداشتی کوتاه برای این نمایشگاه می‌نویسد: نقاشی خط ، تاکید به زدودن معنا از نوشتار و استفاده‌ی فرمالیستیک از ساختار خط دارد. موتیف نوشتار به وسیله‌ی تکرار، سیاه مشق ، بزرگ‌نمایی و ساختارهای معمارانه جایگزین ابژه نقاشی می‌شود.

وی همچنین معتقد است: رویکرد یاشار صمیمی‌مفخم به این سبک اما رویکردی تازه است. چرا که معنازدایی او از نوشتار آمیخته به رمز و راز است. ساختار نوشتاری او نه با آنالیز حروف ،بلکه با در هم پیچیدگی و له شدن کلمات به دست می‌آید.

بختیاری در پایان می‌نویسد:خط یا نقاشی‌های او یادآور دیالکتیک زندگی معاصر و جامعه مصرف‌گراست. این روند دیالکتیک از تولید ، مصرف و نهایتا تخریب به عنوان سنتز بهره می‌گیرد.

این نمایشگاه در روز جمعه 11 تیرماه از ساعت 16 افتتاح می‌شود و تا 23 تیرماه ادامه خواهد داشت.  نشانی گالری 66: خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره 142