خانه گرافیک اصفهان درادامه برگزاری کارگاه های تخصصی گرافیک در روزجمعه 7 آبان ماه 1389 با حضور ساعد مشکی، امیر حسین قوچی بیک و پریسا تشکری چهارمین کارگاه خود را برگزارمی نماید .
علاقمندان جهت ثبت نام، آگاهی از موضوع کارگاه، وسایل مورد نیاز و کسب اطلاعات بیشترمی توانند از تاریخ سه شنبه 26 مهرماه الی چهارشنبه 5 آبانماه 1389 به محل خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان واقع درخیابان آبشار اول، پارک ایثارگران، خانه هنرمندان مراجعه نمایند .
تلفن: 6624300 – 6636399