گرافیک نت؛ در این کارگاه که از ساعت 10 صبح شنبه 19 آذرماه آغاز شد، ابتدا تراکسلر موضوع کار را که رسیدن از نظم به بی نظمی بود با هنرجویان درمیان گذاشته و درباره ساختار در یک اثر گرافیکی و اهمیت آن صحبت کرد و تا ساعت 12 به آنان فرصت داد که با ابزار و تکنیک های آزاد کار هایشان را ابتدا با ساختاری منظم و منسجم در ابعاد 20*20 ارائه کنند.

پس از بررسی و ارزیابی بخش اول بار دیگر، از آنان خواست تا در فرصتی 2 ساعته همان ساختار منظم را با حفظ المان های تصویری اش به کاری بی نظم و گسترده توسعه دهند.

تراکسلر در پایان این کارگاه، پس از بررسی یک به یک آثار هنرجویان، بهترین های این تلاش را به شرح زیر انتخاب کرده و به هر کدام یکی از پوسترهای امضاء شده خود را اهداء کرد.

هنرجویان برگزیده این کارگاه عبارتند از: آیرین غریب پور، سبا لعل محمدی، فاطمه لاله خواه، ساناز سلطانی، محیا کتابچی

خبر حضور نیکلاس تراکسلر در ایران را اینجـــــا ببینید.