به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، در نخستین روز از کارگاه طراحی پوستر یکی از طراحان گرافیک حوزه هنری مباحث تئوریک این حوزه را بازگو کرد.
در این کارگاه که در سایت موسسه کامپیوتر نگار واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی حوزه هنری برپا شد، مهدی حاجی محمدی فریمانی، طراح گرافیست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، تعریفی از پوستر ارایه کرد: پوستر در اصل یک اعلان و نمایش رویدادی با موضوع خاص است که با یک هدف مشخص و با استفاده از تکنیکهای هنر تجسمی خلق می‌‌شود.
وی پوستر را با توجه به کاربرد زمانی آن به دو پوستر با زمان محدود و پوستر با زمان نامحدود تقسیم کرد: در پوستر با مدت زمان خاص نکته مورد اهمیت نقطه جذب است یعنی اینکه مخاطب در اولین برخورد می‌بایست جذب منظور رویدادی شود که پوستر به واسطه آن تولید شده است ولی در پوستر با زمان نامحدود که پوسترهای تزیینی هم از آن دسته به شمار می‌روند، جذابیت خود پوستر یعنی عناصر تشکیل دهنده آن از اهمیت برخوردار است.
فریمانی هدف از خلق پوستر را اطلاع رسانی برشمرد: پوستر باید به گونه‌ای طراحی شود که ابتدا خوب و راحت دیده شود و در ثانی در طراحی آن از عناصر تجسمی همچون رنگ و خطوط به گونه‌ای استفاده شود که ضمن چشم نواز بودن منظور را به راحتی به مخاطب منتقل کند.
در دومین روز این کارگاه که فردا، دوشنبه 18 مرداد برپا می‌شود، گرافیستهای حوزه هنری استان مرکزی با موضوعی مشخص به پوسترسازی می‌پردازند.