گرافیک نت؛ کارگاه های آزاد نقاشی با حضور اکبر نیکان پور، محمدرضا فیروزه ای، محمد علی روح الهی، جعفر نجیبی، جلال متولی، رضا نصرتی و مرتضی یزدانی از اساتید هنرستان هنرهای زیبا.

زمان: جمعه 10 آبان 92 ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر

برای نام نویسی در روزهای هفته به جز پنجشنبه ها با شماره تلفن های 74 و 77635073 - 77535548 تماس بگیرید. شرکت در این کارگاه رایگان بوده و شرکت کنندگان می بایست لوازم نقاشی و ناهار خود را به همراه داشته باشند.

محل برگزاری کارگاه: پیچ شمیران، خیابان شهید نورمحمدی، پلاک 87 ، حیاط هنرستان هنرهای زیبا پسران