تفکر و اندیشه فیلسوفان ایرانی جهان شمول است.
این کارگاه با سخنرانی دکتر مرتضی حیدری و با شرکت اساتید هنر و هنرجوبان در تالار سخن حوزه هنری اردبیل برگزار شد.
دکتر مرتضی حیدری در این نشست تخصصی ضمن توجه و تاکید بر تفکر و اندیشه جهان نظریه پردازان و فیلسوفان ایرانی از جمله ملاصدرا و مولانا که نظریه‌ای جهان شمول در ادبیات و هنر داشته‌اند نکاتی ارزشمند را در خصوص طراحی و پیکره بندی هنرهای ایرانی مطرح کرد.
حیدری، در ابتدا، خلاقیت را به هفت قسمت تقسیم کرد و به شرح عوامل پیدایش خلاقیت و مراحل تولید یک اثر هنری پرداخت و بیان کرد:
هنر به سوالاتی پاسخ می دهد که علم، فلسفه، روانشناسی و ... در مقابل آن عاجز مانده اند. و هنرمند برای آفرینش هنری خلاق می بایست هفت منزل را طی کند: تماشا(دیدن)، تعمل، تحلیل، تخیل، تعقل، تنویر و تولیداثر هنری.
این پژوهشگر هنر در ادامه هنرمندانی چون موریس را به دلیل توجه به این اندیشه در هنر که به بیان و شیوه‌ای خاص دست پیدا کرده‌‎اند را مورد توجه قرار داد و سپس به تحلیل چند اثر از این هنرمندان پرداخت.ارسال خبر توسط: توسط عبدالرحمن مجرد