جمعه و شنبه 6 و 7 بهمن‏ماه 1391 آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه

مدرس: دکتر ناصر فکوهی؛ دانشیار انسان‏شناسی دانشگاه تهران

سردبیر مجله علمی پژوهشی پژوهشهای انسان‏شناسی ایران - دانشگاه تهران

رئیس پیشین گروه انسان‏شناسی هنر فرهنگستان هنر

عضو مؤسس و رئیس پیشین انجمن انسان‏شناسی ایران 

عضو پیشین هیئت مدیره انجمن جامعه‏ شناسی ایران و مدیر کنونی گروه‏های فرهنگ و جامعه و زبان در این انجمن

http://www. anthropology.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصر_فکوهی

«خانه هنرهای شهری» با همکاری انسان‏شناسی و فرهنگ و آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه، چهارمین کارگاه از مجموعه کارگاه‏های انسان‏شناسی، هنر و ادبیات را با موضوع «انسان شناسی طراحی گرافیک و رنگ» برگزار میکند. سه کارگاه نخست شامل انسان‏شناسی و هنر (مباحث عمومی)، انسان‏شناسی و سینما (با تاکید بر آثار استنلی کوبریک) و انسان‏شناسی و معماری بودند که در ماه‏های خرداد، و مهر (تکرار کارگاه نخست) و آبان و آذر 1391 برگزار شدند. کارگاه اخیر به دلیل تعطیلات، در ابتدای بهمن‏ماه تشکیل میشود.

هدف از این کارگاه ارائه چشم‏اندازی از مباحث انسان‏ شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ (در معنای محلی و جهان شمول آن)، طراحی در قالبهای سنتی و مدرن و گرافیک به مثابه تألیفی فرهنگی با ذکر و تحلیل مصادیق بسیار زیادی از هنر باستانی و مدرن است. در این کارگاه تلاش میشود مخاطبان با تأثیر متقابلی که فرهنگ ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، چگونگی تولید و مصرف و قرائت هنر و به ویژه رنگ و طرح، در فرهنگهای مختلف آشنا شوند، موضوعهایی چون درک از مفاهیم رنگ و طراحی و کاربردهای آنها چه در چشم‏ اندازهای تاریخی و جوامع باستانی و سنتی و پیرامونی و چه در جهان امروز در موقعیتهای مختلف اجتماعی از مسائل دیگری است که در این کارگاه به آنها پرداخته میشود. مخاطبان میتوانند در طیف گسترده ‏ای از دانشجویان تا علاقه‏ مندان حرفه‏ ای باشند که با مشارکت خود بر غنای مباحث بیفزایند و به ویژه امکان همکاری‏ های آتی بین رشته‏ ای را فراهم کنند.

 

برنامه کارگاه انسان‏شناسی طراحی گرافیک و رنگ

روز اول: مقدمه عمومی درباره انسان‏ شناسی فرهنگی، انسان‏شناسی تصویر و بازنمودهای تصویری

جلسه اول: معرفی مختصر انسان‏شناسی، انسان‏شناسی هنر، انسان‏شناسی تصویری و مفهوم بازنمودهای تصویری، رنگ، طرح و گرافیک در انسان‏شناسی. ( 11 – 12:45)

تنفس (12:45- 13:30)

جلسه دوم: تحلیل زبان‏شناختی، نشانه‏شناختی و نمادشناختی مفهوم رنگ و طراحی در انسان‏شناسی با اشارة عمومی به اشکال گوناگون مورد مطالعه در انسان‏شناسی: سنگ‏ نگاره‏ ها، هنر بدن، تصاویر، گرافیسم، کاریکاتور و غیره (13:30-14:45)

تنفس(14:45- 15)

جلسه سوم: تحلیل انسان‏ شناختی نمونه‌ها: فلسفه نگاره‏های جنیس کارراس (Genis Carreras)؛ بازنمود شهرهای بزرگ در کارت‏پستال‌ها (15-16:45)

تنفس (16:45-17)

جلسه چهارم: تحلیل انسان‏شناختی نمونه‌ها: گرافیسم لوگوها و طراحی جلد کتاب در ایران و سایر کشورها (17- 18:45)

 

روز دوم: انسان‏شناسی رنگ، گرافیک و بدن  

جلسه پنجم: هنر بدنی: بدن به مثابه رسانه و مفاهیم فرهنگی آن در نظام‌های شناختی گوناگون ( 11 – 12:45)

تنفس (12:45- 13:30)

جلسه ششم: بررسی هنر بدنی آمریکای پیش از کلمب: رنگ، گرافیسم و ساخت جواهرات: هنر آزتک و سرخپوستان (13:30-14:45)

 تنفس: (14:45- 15)

جلسه هفتم: بررسی هنر بدنی استرالیا: رنگ، گرافیسم و ساخت نقاب‌ها (15-16:45)

تنفس(16:45-17)

جلسه هشتم: بررسی هنر تغییر بدن: خال کوبی، دگرگونی و تزئین بدن در سنت‌های غربی (اروپا و امریکا) و شرق (هندوستان و افریقا) (17- 18:45)

تنفس (18:45-19)

جلسه نهم: نتیجه‏ گیری و چشم‏ اندازهای روابط میان انسان‏شناسی و گرافیسم (19- 19:3)