مدرس: ساسان پناهی       

زمان: سه شنبه 26 آذر ساعت: 17 تا 19

دست‏کاری دیجیتال در عکس شامل دو بخش اصلی ویرایش‏های واقع‏گرایانه یا (Technical Retouching ) و خلاقانه (Creative Retouching)  است.ویرایش‏های واقع‏گرایانه یا تکنیکی با هدف تصحیح رنگ، بهبود کنتر‏است و رفع مشکل WB  ، و ویرایش های خلاقانه به منظور اهداف تجاری ، تبلیغاتی ، مد و غیره انجام می شود. در این کارگاه قصد داریم به بررسی قابلیت های پنهان‏کار با فرامین و روش‏های ویرایش عکس در فتوشاپ در دو بخش تکنیکی وخلاقانه بپردازیم. این روش‏ها شامل؛ رمز‏گشایی از توان پانل کانال ها ، مد رنگی Lab  ، تاثیر مد‏های ترکیبی در فرآیند ویرایش عکس ، کار با مبدل ACR  ، ویرایش پرتره و آماده سازی تصاویر برای خروجی های مختلف تخصصی مانند ؛ صفحات وب و چاپ های حرفه ای است.