شاید شما هم توجه کرده باشید بعد از دیدن یک کار چاپی خوب نا خودآگاه می گوییم شبیه کار خارجی شده است، میخواهیم بررسی کنیم که چکار میتوانیم بکنیم تا کارهایمان خارجی بنظر بیایند، آیا این تفاوت بین کارهای خارجی و کارهای ما به تکنولوژی چاپ بر می گردد یا به طراح اثر بستگی دارد. با مطالعه و عمل به 4 نکته اساسی گام بزرگی در بهتر شدن کارهایمان برخواهیم داشت.

نکته اول، کسب تجربه رنگ: یک طراح باید دهها بار رنگها را تجربه کند و ترکیبهای متفاوتی را مورد آزمایش قرار دهد تا به نتیجه کلی  خوبی در مورد رنگها بدست آورد چون چیزی که در مانیتور دیده میشود معمولا با رنگی که در چاپ دیده می شود متفاوت است . درضمن استفاده از اطلس رنگها هم کفید است.

 نکته دوم : استفاده از رنگهای پنتون : معمولا ما کارهایمان را در 4 رنگ اصلی و ترکیبات آنها محدود می کنیم که از نظر اقتصادی مورد استقبال کارفرما نیز هست ولی استفاده از رنگهای پنجم ، ششم و بیشتر کارمارا درخشانتر و شارپتر و کاملا متمایز خواهد کرد . این رنگها هرگز با ترکیبات 4 رنگ قابل دسترسی نیستند گاها یک اثر دو رنگ با استفاده از رنگ پنتون (دیوتون) بسیار زیبا تر از همان اثر با ترکیبات 4 رنگ است.

نکته سوم : استفاده از وکتور:  اغلب موارد ماز تصاویر و عکسهای رئال و عکاسی شده  استفاده میکنیم که بعضا کیفیت مطلوبی هم ندارند و حتی کار قوی گرافیکی مان را هم تحت الشعاع قرار می دهند . اگر به جای آن از تصاویر وکتور و شیپ استفاده شود هم کار گرافیکی تر می شود و درخشانتر و زیبا تر

نکته چهارم : متن برداری: کسانیکه در فتوشاپ کار می کنند خروجی نهایی آنها بصورت بیتمپ است این امر باعث خواهد شد نوشته ها نیز بصورت بیتمپ و با استفاده از ترامها نشان داده شوند که تیزی و زیبایی خود را از دست می دهند مخصوصا نوشته های ریزتر برای این کار هم پیشنهاد میشود بعد از اتمام کار در فتوشاپ کار را به یک نرم افزار برداری مثل ایلاستریتور یا کورل دراو برده و متن در آنجا تایپ شود.