• جلسه اولیه ساخت تیزر با مشتری
• دریافت اطلاعات
• جلسه فکر
• جلسه سناریونویس
• برآورد اولیه
• طراحی عوامل تولید
• مراحل تولید
• پیش‌تولید
• تولید
• پس‌تولید
• تسویه حساب
• دریافت کد
• قوانین صدا و سیما برای تولید تیزر

آشنایی با صدا و سیما، روند پذیرش و پخش تیزرهای تلویزیونی و اخذ کد

• تشریح گردش کار تبلیغات در صدا و سیما
• اداره بازرگانی صدا و سیما
• مدیر کل بازرگانی
• مدیر کل آگهی‌ها
• شناسه و روند دریافت آن
• مدیر قراردادها
• مدیر مالی
• روند محاسبه و دریافت کارمزد
• مسئول پذیرش و پخش
• مونیتورینگ
• از عقد قرارداد تا لغو قرارداد
• قوانین و محدودیت‌های صدا و سیما
• شورای بازبینی آگهی‌ها
• قرارداد نمایندگی
• پذیرش استان‌ها
۲۲ آبان | شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹ | مدرس بابک بادکوبه | آموزشگاه هنرهای تجسمی ایده