نمایشگاه آثار علیرضا صدیقی، هنرمند ایرانی ساکن هلند که قرار بود از تاریخ 6 خرداد تا 6 تیرماه  بمدت یکماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاشود بنا به دلایل نامعلومی به تعویق افتاد. بدیهی است پس از دریافت خبری مبنی بر تاریخ دقیق برپایی این نمایشگاه حضور علاقمندان اعلام خواهد شد.
 


پوستر نمایشگاه اثر علیرضا صدیقی