شاید عدم توجه کافی و پشت گوش انداختن درخواست یک هنرمند در غربت سبب این باشد که امروز علیرضا صدیقی اینقدر از مسئولین موسسه صبا و همچنین موزه هنرهای معاصر اصفهان ناراحت و دلگیر باشد.
تلاشهای صدیقی پس از نزدیک به یک سال با دلایل نامعلوم و وعده های امروز و فردای مسئولین بی نتیجه مانده و او را از برگزاری نمایشگاه در زادگاهش منصرف کرده.
مجموعه گفتگوهایی که علیرضا با مسئولین این مراکز انجام داده بصورت مستند موجود است و نگارنده پس از خواندن آنها نتوانست هیچ دلیلی برای عدم برگزاری این نمایشگاهها از لابه لای این جملات و نامه های الکترونیکی پیدا کند!
فقط وعده های امروز و فردایی که گوش اکثر هنرمندان با آنها آشناست، جواب پیگیری ها و تماسهای مکرر صدیقی با این افراد بوده.
لازم به ذکر است قرار بود تا نمایشگاهی از آثار صدیقی بهمن ماه سال گذشته در صبا و همچنین خردادماه سال جاری در موزه هنرهای اصفهان برگزار گردد که به دلایل نامعلوم تاکنون میسر نگردیده.
باید نشست و سرنوشت نمایشگاه دیگر این هنرمند را اینبار در خانه هنرمندان نظاره کرد...