گرافیک نت؛ مجموعه ای شامل چهار پوستر  ضد جنگ از اثار  اونیش امین الهی، طراح و مدرس گرافیک، از طرف انتشارات amberlotus در امریکا برای چاپ در تقویم دیواری سال 2011 با عنوان "پوسترهایی برای صلح و عدالت" خریداری و چاپ شد.

این تقویم که شامل 12 پوستر مختلف در زمینه های اجتماعی، سیاسی، حقوق بشر و مسائل زیست محیطی است بر روی کاغذ 100% بازیافتی چاپ شده و به فروش می رسد.

پیش از این، این مجموعه پوستر در نمایشگاه های مختلفی تحت عنوان "نمایشگاه پوسترهای سیاسی" در چندین شهر آمریکا نیز به نمایش در آمده بود.