گرافیک نت؛ به گزارش روابط عمومی «هفته طراحی گرافیک»، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به مناسبت برگزاری این هفته، اقدام به برگزاری نمایشگاه های تخصصی و بین المللی در حوزه گرافیک کرده، که از جمله مهمترین این رویدادها برپایی نمایشگاهGlob-All Mix  در خانه هنرمندان ایران می باشد.

 ایده اصلی این نمایشگاه که شامل آثار 30 طراح نام آشنای گرافیک جهان با موضوع محیط زیست می باشد، به بیست سال پیش و همزمان با میزبانی برزیل از کنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان محیط و توسعه، بازمی گردد.

در این کنفرانس که در سال 1992 و در ریودوژانیرو برگزارشد، نمایشگاهی از پوسترهای  طراحان نامدار جهان با موضوع محیط و توسعه پایدار به همت "فیلیپه تابوردا" برپا شد که مورد استقبال ویژه ای از سوی عموم مردم و هنرمندان در سراسر جهان قرار گرفت. این رویداد که پس از بیست سال، بار دیگر در ریودوژانیروی برزیل و در سال 2012 به وقوع پیوست، موجب شد تا دیگربار 30 طراح گرافیک از سراسر جهان برای ارسال پوسترهایشان با موضوع "جهان پایدار" دعوت شوند.

مجموعه این آثار توسط دولت برزیل به صورت رسمی به سران دولت های شرکت کننده در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر ریودوژانیرو در سال 2012 اهدا شده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه یادآوری و نمایش "زیست پذیری انسان" می باشد.

این نمایشگاه برای نخستین بار در ایران، به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و به مناسبت هفته طراحی گرافیک، 27 فروردین لغایت 5 اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران برپا می شود.