این هفته در وب سایت "نقد پوستر"  پوستر ششمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی اثر هنرمند جوان سید نوید بی بی شهربانویی جهت نقد علاقمندان به نمایش گذاشته شده است.
جهت بازدیدnaghdeposter.ir/portal/ را کلیک کنید.