گرافیک نت؛ پروژه پوستر مثبت در قالب جشنواره طراحی گرافیک در صدد به رخ کشیدن قدرت طراحی برای نوع بکری از توجه و تامل به مسائل مهم می باشد ، بنابر این از همه طراحان گرافیک دنیا دعوت به عمل می اید جهت نمایش الهام و نوع برخورد خود با این مسائل مهم در جهت ایجاد جرقه تغییر و انقلاب فکری در پروژه پوستر مثبت مشارکت کنند.

پروژه پوسترهای مثبت امسال از شما می خواهد یک موضوع خاص را که فکر می کنید شایسته مخاطبان جهانیست و  می تواند ویژگی تاکید و برجسته کردن برای تامل و تفکر در باب موضوعاتی همچون  مسائل اجتماعی زیست محیطی و یا سیاسی و یا هر موضوعی که در سطح ملی و یا بین المللی را داشته باشد به نمایش بگذارید این فرصتی است که می توانید مخاطبان را در دغدغه های خود شریک کنید، ما نمی خواهیم به شما بگویم چه چیزی مهم است بلکه هدف این است که شما بگوئید برای شما چه چیزی مهم است.

شرایط ارسال آثار:
- تمامی آثار باید تا تاریخ 30 سپتامبر 2011 - 8 مهر 90 دریافت گردند.
- تمامی آثار بایستی در قالب ثبت نام و ایجاد کاربری ار طریق وبسایت
www.positive-posters.com ارسال گردند.
- پوستر ها در اضلاع 594 در 841 میلی متر (A1) و CMYK و رزولوشن 300 تهیه و ارسال گردند.
- یک نمونه از آثار بابد در فرمت جیپیج با رزولیشن 72 و اندازه 1191 پیکسل در 842 پیکسل جهت نمایش در وبسایت تهیه شود.
- به همراه توصیفی از طرح حداکثر به مقدار 500 حرف

قوانین:
- آثار بایستی متعلق به شخص ارسال کننده اثر باشند پس از موعد ارسال، و در پایان قرآیند داوری، تعداد 30 پوستر از بین آثار دریافتی جهت نمایشگاه انتخاب و در پایان جوایز ارزنده ای به نفرات اول تا سوم اهدا خواهد شد.

ترجمه:سید مهدی موسوی