به نقل از ستاد خبری دهمین دوسالانه پوستر تهران، قباد شیوا که ریاست این دوسالانه را برعهده دارد "داشت" با اشاره به طرح‌ خود، عنوان کرد: طراحی این پوستر را همچون کارهای پیشینم بر اساس گرافیک ایرانی و با تأکید بر خط ایرانی و همچنین استفاده از تایپوگرافی انگلیسی و رنگ‌‌بندی فیروزه‌ای،سرمه‌ای و ... که نمادهای ایرانی هستند، انجام دادم.
او اضافه کرد: این پوستر را به پیشنهاد مجریان دوسالانه طراحی کردم، اما از آنجا که در این دوره ریاست دوسالانه را نیز برعهده داشتم، ترجیح دادم تا هنرمند دیگری طراح پوستر اصلی این دوسالانه باشد و از این پوستر استفاده نشود.


شیوا با اشاره به دومین پوستری که برای این دوسالانه انتخاب شده ، گفت: از میان کارهایی که ارائه شده بود، پوستر «حسن موسی‌زاده» را که با طراحی عدد «10» و با نشانه‌های کاشی‌کاری ایرانی طراحی شده بود، مناسب این دوسالانه دیدم و به عنوان پوستر اصلی به مجریان دوسالانه معرفی کردم.
در دهمین دوسالانه پوستر تهران نیز همچون دوره‌های گذشته دو پوستر منتشر شده است که یکی از آنها طراحی قباد شیوا و دیگری کاری از حسن موسی ‌زاده است.
این دوسالانه از 27 مهر تا 27 آبان ماه سال جاری در موزه هنرهای معاصر برپا می‌شود.