در بخش "درباره" این وب سایت پس از توضیحاتی درباره نقد و فرهنگ نقد چنین نوشته شده که: "نقد پوستر" که به منظور گسترش فرهنگ نقد در بین طراحان گرافیک ایجاد شده است بنابراین از طراحان گرافیک دعوت می شود تا آخرین آثار طراحی پوستر خود را به این پایگاه اینترنتی ارسال نموده تا جهت نقد به نمایش گذاشته شود.
مدیرمسئول این سایت "بنیامین محمدی املشی" می باشد و این هفته به نمایش پوستر "نمایشگاه گروهی عکس" اثر پدرام حربی پرداخته است.
جهت بازدید این وب سایت
اینجا را کلیک کنید.