کارگاه های آموزشی وکلاسهای مستقل دوره پاییز

مدرسه ‏ی تخصصی طراحی گرافیک و ارتباطات ویژه، کلاسها و کارگاه‏های آموزشی خود را با 22 عنوان درسی و 3 دوره ی 6 ماهه ی پیوسته برای پاییز 91 برنامه ریزی کرده است.

به همین منظور نشست های آزاد این مدرسه برای 13 عنوان درسی در روزهای 4، 5 و 6مهر 1391 به شرح زیر برگزار می شود.

 

نشست های آزاد پاییز 91 ویژه

سه شنبه 4 مهر

- راه‏ حل‏های نوین بصری در طراحی و تولید ابزارهای تبلیغاتی (POP&POS)       

هومن اخوین/ساعت 15-16

 

- چاپ و دانش پیش از چاپ

محمد صحرادی/ ساعت 16:30-17:30

 

- طراحی،برنامه ‏ریزی و خلق کمپین تبلیغاتی

  امراله فرهادی- شهرام سیف هاشمی /ساعت 18-19

 

- کارگا‏ه دغدغه ‏های تصویر‏گر حرفه‏ای

مرتضی زاهدی/ساعت 19:30-20:30   

 

چهارشنبه 5مهر        

- کارگاه آهنگ حروف فارسی

مهدی سعیدی/ ساعت 15-16

 

- کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی

محمدرضا عبدالعلی/ساعت 16:30-17:30 

 

- دوره‏ ی 6 ماهه ‏ی طراحی هویت جامع بصری    

مریم کهوند-مجید عباسی/ ساعت16:30-17:30 

 

- پالت های رنگی خودمان رابسازیم

(شناخت حسی و عملی رنگ و کاربردهای مناسب آن در دیزاین)      

مریم کهوند/ساعت 18-19

 

- کارگاه خلاقیت در طراحی پوستر   

مجید کاشانی/ساعت 19:30-20:30        

 

پنج شنبه 6 مهر

- دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی                                     Digital Painting          

سعید رمضانی-امیرحسین عرفانی/ ساعت 16:30-17:30

 

- دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی خلاقیت در تبلیغات                                            

تهمتن امینیان/ ساعت 16:30-17:30

 

- دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی Motion Graphics                                         

عمار عیسی پور /ساعت 18-19

 

- کارگا‏ه طراحی گرافیک رویداد‏Event Design) (                                  

آریا کسایی / ساعت 18-19

 

کلاسها و کارگاه‏های آموزشی مستقل دوره پاییز 91ویژه

شنبه ‏ها:

- نرم افزار Illustrator‏ پایه 

9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت 14 تا 16

 

- نرم افزار Illustrator ‏ پیشرفته

9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ساعت 16:30 تا 18:30

 

- نرم افزار Photoshop  پیشرفته

9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 19 تا 21

یکشنبه ‏ها:

 

- کارگا‏ه دغدغه ‏های تصویرگر حرفه‏ای

9جلسه_‏3‏ساعته/ مرتضی زاهدی / ساعت 15تا 18

 

- دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی ‏Motion Graphics   

20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی پور /ساعت 16 تا 20:30

 

- کارگا‏ه طراحی گرافیک رویداد ‏Event Design) (

10جلسه_‏3‏ساعته/  آریا کسایی/ ساعت 18تا 21

 

دوشنبه ها:

- پالت های رنگی خودمان را بسازیم

(شناخت حسی و عملی رنگ و کاربردهای مناسب آن در دیزاین)

10جلسه_ 3 ساعته/ مریم کهوند/ ساعت14 تا 17

 

- راه ‏حل ‏های نوین بصری در طراحی و تولید ابزارهای تبلیغاتی (POP&POS)

10جلسه_‏2‏ساعته/ هومن اخوین / ساعت 16تا 18

 

- دوره ‏ی 6 ماهه ‏ی طراحی هویت جامع بصری                                                 

20جلسه _3 ساعته/ مریم کهوند- مجید عباسی/ساعت 17 تا 20

 

- چاپ و دانش پیش از چاپ

10جلسه_‏2‏ساعته/ محمد صحرادی / ساعت 18تا 20

 

سه شنبه ها:

کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی

20 جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 15تا18

 

دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی ‏Motion Graphics

20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی پور /ساعت 16 تا 20:30

 

طراحی گرافیک معاصر جهان

(سبک ها، جنبش ها،مکاتب و طراحان گرافیک جهان)

12‏جلسه - 2ساعته/ آریا کسایی/ساعت18تا20

 

چهارشنبه ها:

- کارگا‏ه  یک کتاب خوب چیست؟

10جلسه_‏3‏ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت 12 تا 15

 

- کارگا‏ه خلاقیت در طراحی پوستر  2 

10جلسه_‏2ساعته/مجید کاشانی/ ساعت 13 تا 15

 

- کارگا‏ه خلاقیت در طراحی پوستر 1

10جلسه_‏2ساعته/مجید کاشانی/ ساعت 15 تا 17         

 

- نرم افزار Photoshop‏ پایه

9جلسه_‏2ساعته/فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19         

 

- طراحی،برنامه‏ ریزی و خلق کمپین تبلیغاتی

10جلسه_‏4ساعته/ امراله فرهادی- شهرام سیف ‏هاشمی/ ساعت 17 تا 21

 

- نرم افزار Indesign‏ 14 جلسه_‏2ساعته/احسان رضوانی/  ساعت 19 تا 21

 

پنج شنبه ها:

- نرم افزار After Effect                                                                      

 10 جلسه_ 2‏ساعته/ نادر امیدیان / ساعت 8 تا‏10  

 

- کارگاه طراحی قلم فارسی 

10 جلسه_ 2‏ساعته/دامون خانجانزاده/ ساعت 9تا 11

 

- دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی‏خلاقیت در تبلیغات 

 20جلسه_‏4ساعته/ تهمتن امینیان/ ساعت9 تا 13

 

- کارگاه آهنگ حروف فارسی

10جلسه_‏2ساعته/ مهدی سعیدی/ ساعت 13 تا 15

 

- کارگاه چیدمان تصویر و نوشتار

9‏جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 10 تا 13

 

- کارگاه لابراتوار تایپوگرافی

9‏ جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 13:30 تا 15:30

 

دوره‏ ی ‏6 ماهه ‏ی                                                        Digital Painting

20 جلسه-3ساعته/ سعید رمضانی-امیرحسین عرفانی/ساعت 15تا 18

www.vijecorp.com

Tel:88733674-5