گرافیک نت؛ برای آگاهی از کلاس ها، دوره ها و کارگاههای آموزشی و برنامه های پاییزی آموزشگاه ایده به وب سایت این آموزشگاه مراجعه نمائید.