گرافیک نت؛ 29 عنوان درسی مستقل 3 ماهه، 9 نشست آزاد در روزهای 5، 6 و 9 مهرماه و 9 عنوان دوره پیوسته 6 ماهه تا یکساله از برنامه های آغاز دوره جدید آموزشی مدرسه در پاییز امسال است. برای اطلاعات بیشتر به سایت مدرسه ویژه بخش "تازه ها" به آدرس زیر مراجعه نمائید.
www.vijecorp.com
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 5-88733674
برنامه کلاسهای آموزشی و کلاسهای مستقل آموزشگاه ویژه را از اینجا دریافت کنید.