خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان درنظر دارد به مناسبت بزرگداشت اصفهان فراخوانی تحت عنوان و اما اصفهان جهت بیان حقایق آشکار و پنهان پیرامون این شهر با تمدنی کهن و فرهنگی غنی با جایگاه هنری خاص درکشور و جهان به منظور تولید آثارهنری فاخر و شناسایی و معرفی هنرمندان مستعد و پیشگام برگزار کند.

ازتمامی هنرمندان عرصه طراحی گرافیک دعوت می شود با ارسال پوستردراین فراخوان شرکت نمایند.

این فراخوان در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می گردد.

1 - بخش اصلی:

اهداف : پرداختن به موضوعات زیر برای حاصل شدن نتیجه تصویری (پوستر)

موضوع فراخوان : و اما اصفهان
الف : مفاخر و پیشگامان فرهنگ و هنر اصفهان
ب : میراث اصفهان
پ : زنده رود شاهد همیشگی
ت : اصفهان شایسته
ث : اصفهان ایران ، اصفهان جهان
ج : خط آسمان شهرکجاست
چ : طنز و اصفهان
ضوابط و مقررات :
هرشرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارائه نماید. ابعاد آثار: 70- 50 سانتیمتر
ارائه آثار : فایل رایانه ای با فرمت  tiff- 300 dpi cmyk به همراه پرینت رنگی آثار درابعاد A3
فرم شرکت درفراخوان تکمیل ومشخصات طراح برروی cd و پشت آثار پیوست گردد.(پائین سمت چپ)

( لازم به ذکراست آثاری که فاقد مشخصات کامل باشد ازطرف دبیرخانه به مرحله انتخاب ارائه نخواهد شد .)
فرم مشخصات وشرکت در فراخوان ازطریق سایت www.artesfahan.ir  قابل دانلود می باشد.
خانه گرافیک اصفهان به عنوان برگزارکننده ی این فراخوان متعهد می گردد آثارانتخابی رابا شرایط وتبلیغات مناسب درقالب نمایشگاه و مواد تبلیغی درمعرض عموم قراردهد.
تکمیل فرم و ارسال آثاربه منزله قبول مقررات فرا خوان تلقی و مسولیت عدم مطابقت به عهده فرستنده است .

زمان بندی :

آخرین مهلت ارسال اثر: 30 مهر ماه 1389

انتخاب وداوری آثار: 10 آبان ماه 1389

شروع نمایشگاه : 27 آبان ماه 89

اختتامیه واهدای جوایز: 11 آذر ماه 89

مکان نمایشگاه : خانه هنرمندان و نقش خانه اصفهان 

جوایز:

نفراول : لوح تقدیر ، تندیس و 12 میلیون ریال

نفردوم : لوح تقدیر ، تندیس و 9 میلیون ریال

نفرسوم : لوح تقدیر، تندیس و 6 میلیون ریال

درضمن به یک اثرتوسط هیات موسس وهیات داوران نشان ویژه خانه گرافیک اهداء خواهد شد.

دبیرفراخوان :

 امیر مسعود حلاج

هیات انتخاب آثار:

علی سجادیه-  سید مجید عقیلی – رسول کمالی - احمد رضا میرمقتدایی- محمد علی ناصحی

هیات داوران :

مصطفی اسداللهی -  ابراهیم حقیقی-  فرشید مثقالی

2 - بخش جنبی( این بخش خارج از مسابقه فراخوان برگزار می شود )

موضوع: ازاصفهان برای اصفهان تااکنون

نمایش آثار و غنی سازی گنجینه تصویری اصفهان

در این بخش محدودیت زمانی خلق اثر وجود ندارد وصرفا آثار نشر یافته با هر موضوع که برای اصفهان کار شده باشد و یا به نوعی ملهم از نقش مایه های تصویری اصفهان طراحی شده باشد به صورت جنبی به نمایش گذاشته خواهد شد.

خانه گرافیک حق نشر آثار ارسالی فراخوان را با ذکر نام طراح برای خود محفوظ می دارد.

دبیرخانه : اصفهان – خیابان آبشاراول – پارک ایثارگران – خانه هنرمندان  تلفن ها : 6624300 – 6636399 – 0311  نمابر: 6636398 – 0311 email: vaamaesfahan@gmail.com